kocsis karoly2016. május 2-án megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A 187. közgyűlésen a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata elnökét, Kocsis Károlyt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet igazgatóját rendes taggá választották. További részletek itt, az akadémikusok rövid életrajzai pedig ittolvashatóak. Valamennyiüknek szívből gratulálunk!

mojzes-antal2015. június 22-én elhunyt Mojzes Antal (1934–2015) nyugalmazott tanító, helytörténész, az 1944–1945. évi délvidéki magyarellenes atrocitások elkötelezett kutatója. Mojzes Antal az elsők között tárta a nyilvánosság elé a „még hidegebb napok” eseményeit és szerzett elévülhetetlen érdemeket szűkebb pátriája, Bajmok történetének feltárásában. Több tucatnyi helytörténeti munka szerzője , a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság alapító tagja, művelődésszervező. A Matuska Márton tollából a Magyar Szóban megjelent emlékező írás itt olvasható.

Belg1Belg 2Belg3BelgrBelg5Belg62015. június 25-én Belgrádban került sor a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság kerekasztal-beszélgetésére, amelyen a bizottság év végén lezáruló munkájának eddigi eredményeit, illetve a további teendőket összegezték a szakemberek.  A rendezvényen, amelynek programja itt tekinthető meg, a Magyar Tagozat külső tagjai közül előadást tartott Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár ny. igazgatója, főlevéltárosa, Mezei Zsuzsanna, az újvidéki Vajdaság Levéltára főlevéltárosa és Papp Árpád, a szabadkai Városi Múzeum etnográfus–muzeológusa.

20150423 1516312015. április 23–25. között a Vajdaságba és Belgrádba látogatott a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának küldöttsége, hogy a Bizottság munkájának lezárásáról tárgyaljon. A küldöttséget Kocsis Károly elnök, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet igazgatója vezette, rajta kívül Hornyák Árpád tudományos főmunkatárs, a bizottság titkára és Katona Csaba tudományos munkatárs, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont kommunikációs referense (mindketten az MTA BTK Történettudományi Intézetből) vett részt a tárgyalásokon.