Magyar tagozat

Elnök:

Dr. Kocsis Károly akadémikus, igazgató, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

Titkár:

Dr. Hornyák Árpád PhD, habil. dr., egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék; tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

Tagok:

Anderléné Dr. Sajti Enikő az MTA doktora, habil.dr., egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

Dr. Balogh Balázs PhD, igazgató, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Dr. Bíró László PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

Dr. Fodor Pál az MTA doktora, főigazgató, tudományos tanácsadó, MTA BTK Történettudományi Intézet

Forró Lajos oktató, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

Dr. Haraszti György az MTA doktora, habil. dr., tanszékvezető egyetemi tanár, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE)

Dr. Juhász József CSc/PhD, habil.dr., tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet Kelet-Európa Története Tanszék

Katona Csaba tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

Dr. Pók Attila CSc/PhD, habil.dr., igazgatói megbízott, tudományos tanácsadó, MTA BTK Történettudományi Intézet

Dr. Ress Imre CSc/PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet

Dr. Papp Z. Attila PhD, főigazgató-helyettes, igazgató, tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Vukovics Koszta igazgató, Szerb Egyházi Múzeum (Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény és Levéltár) Szentendre

Vajdasági külső tagok:

Fodor István igazgató, főlevéltáros, Történelmi Levéltár, Zenta

Matuska Márton újságíró, ny. szerkesztő, Újvidék

Mezei Zsuzsanna főlevéltáros, Vajdaság Levéltára, Újvidék

Dr. Papp Árpád etnográfus-muzeológus, Városi Múzeum, Szabadka