Partnereink

Balkán-tanulmányok Központ

Délvidék Kutató Központ

Délvidéki Mártírium Alapítvány

ELTE BTK Történeti Intézet Kelet-Európa Története Tanszék  

Kiss Lajos Néprajzi Társaság

Magyar Nemzeti Tanács (Vajdaság)

Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Szerb Tagozata

MTA CSFK Földrajztudományi Intézet   

MTA Néprajzi Kutatóintézete

MTA Társadalomkutató Központ

MTA TK Kisebbségkutató Intézet    

MTA BTK Történettudományi Intézete

Nagybecskereki Történelmi Levéltár   

Nagykikindai Történelmi Levéltár   

PTE BTK Történettudományi Intézet   

Szabadkai Történelmi Levéltár    

Szerb Országos Önkormányzat

Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia

SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék    

Újvidéki Történelmi Levéltár   

Vajdasági Levéltár     

Vajdasági Múzeum    

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Zentai Történelmi Levéltár     

 

Zombori Történelmi Levéltár